top of page
  • romysalomons

Race update 9 | Thank YOU

English below!


Zo, nu eindelijk het stof is neergedaald, de laatste teammaat terug is op het thuishonk en de boot keurig ligt te wachten op Antigua tot het vervoer naar Nederland, wordt het tijd om eens rustig terug te kijken.


Het is een ongelofelijk avontuur geweest, een avontuur dat we echt niet hadden kunnen meemaken zonder al jullie steun. Alle supporters die ons en de Mentelity Foundation financieel hebben gesteund zodat we echt IMPACT hebben gemaakt; het was hartverwarmend om dat mee te maken.


Natuurlijk hebben we zelf bedacht dat we deze uitdaging aan wilden gaan maar ja een leuk idee is een leuk idee. Wil je het echt realiseren, moeten er veel dingen meewerken.


En dat is gelukt! We zijn ontroerd door alle medewerking van de sponsoren. Het was ongelofelijk om mee te maken; we hoefden maar ergens om te vragen en het werd snel en zonder problemen én met veel enthousiasme bezorgd of gebracht; er werd actief meegedacht; voor we het wisten stond er een dijk van een backoffice en kregen we veel ondersteuning bij al onze vragen. Dat hadden we van te voren niet durven dromen en we zijn er door overdonderd. Zonder al die steun was het nooit gelukt om deze Atlantische Uitdaging te volbrengen.


En dan ons thuisfront, onze gezinnen, families en vrienden. Jullie hebben ons, misschien wel tot vervelends toe aangehoord, ons van kritische noten en goede adviezen voorzien; vooral jullie steun gegeven en daardoor is het gewoon gelukt!


We barsten van de verhalen over onze ervaringen en alle inzichten die we hebben gekregen door dit avontuur. Verhalen die we graag met jullie delen dus zoek contact met ons als je ze wilt horen. Dan kunnen we je laten weten hoe we genoten hebben van alles.


Dank jullie wel dat jullie ons in staat hebben gesteld om onze droom waar te maken!


Wil jij ook IMPACT maken? Doneren is nog steeds mogelijk, klik hier!

 

Race update 9 | Thank YOU


So, now that the dust has finally settled, the last team mate is back at home and the boat is waiting in Antigua until she is being transport to the Netherlands, it is time to take a look back.


It's been an incredible adventure, an adventure we really couldn't have experienced without all your support. All the supporters who have financially supported us as well as the Mentelity Foundation, allowed us to make a real IMPACT; it was heartwarming to experience that.


Of course we wanted to take on this challenge, but a nice idea is just a nice idea. If you really want to realize it, many things have to work together.


And we succeeded! We are moved by all the cooperation of our sponsors. It was incredible to experience; weonly had to ask for something and it was delivered and without problems and with great enthusiasm; they proactively worked with us; before we knew it there was a solid back office team and we received a lot of support with all our questions. We had not dared to dream that in advance, and we are quite overwhelmed by it. Without all that support, it would never have been possible to complete this Atlantic Challenge.


And then our home front, our families and friends. You have, perhaps ad nauseam, provided us with critical comments and good advice; and most especially, you have given us you support and therefore it worked out beautifully!


We are absolutely bursting with stories about our experiences and all the insights we have gained through this adventure. Stories we'd love to share with you, so do reach out to us if you want to hear them. Then we can let you know how we enjoyed the whole experience.


Thank you for enabling us to make our dream come true!


Haven't supported their mission yet to make as much IMPACT for the Mentelity Foundation? Make a donation, click here!23 views

Recent Posts

See All
bottom of page